AbstractsPolitical Science

Kritická analýza rozšiřování Eurozóny

by Dominik Antal
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Asymetrický šok; Centrální banka; Oběživo; Euro; Evropská Unie; Integrace; Měnová politika; Asymmetric Shock; Central Bank; Currency; Euro; European Union; Integration; Monetary Policy
Record ID: 1097291
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35821


Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu rozšíření Evropské měnové unie - Eurozóny, s důrazem na to, které ekonomiky jsou vhodní potenciální kandidáti a podmínky jejich připojení, s pro makroekonomický užitek měnové unie. Práce bere na zřetel rozlišení pohledu na Eurozónu z úrovně ekonomiky členského státu Eurozóny a EU jako celku, a také z makroekonomického pohledu globální ekonomiky. Práce má záměr sloužit jako prostředek pro ekonomické rozhodování na úrovni Evropské Unie zaměří se na racionální zvážení možností v rámci kompetencí a návrhy pro směrování do budoucna.; Dissertation thesis focuses on a critical analysis of expansion of the European Monetary Union – the Eurozone, with emphasis on which economies are suitable potential candidates to join and the conditions of integration, for macro economic benefit of the monetary union. The diploma thesis takes into account the perceiving of the Eurozone from the level of member state economies, the Eurozone and the EU as a whole, and also from the macro economic viewpoint of the global economy. The thesis intends to serve as a vehicle for economic decision-making for the European Union, focuses on rational consideration of options under the authority of and suggestions for development in the future.