AbstractsBiology & Animal Science

Development of advanced computer methods for breast cancer image interpretation through texture and temporal evolution analysis

by true
Institution: TDX
Department:
Year: 2016
Keywords: El càncer de pit; CAD; Anàlisis de textures; El cáncer de mama; Análisis de texturas; Breast Cancer; Texture analysis
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2135445
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/395213


Abstract

El càncer de pit és una de les malalties més perilloses que ataquen les dones. Els sistemes de diagnòstic assistit per ordinador poden ajudar a detectar el càncer de pit de forma precoç i reduir-ne la mortalitat. Aquesta tesi proposa diversos mètodes per a l'anàlisi d'imatges de càncer de mama. Analitzem el càncer de mama a mamografies, ecografies i termografies. La nostra anàlisi inclou la classificació de massa / teixit normal de pit, la classificació de tumors benignes / maligne en les mamografies i les imatges d'ultrasò, detecció de mugró en termogrames, registre de mamografies i l'anàlisi de l'evolució dels tumors de pit. Es van considerar mètodes coneguts d'anàlisis de textures i s'han proposat dos nous descriptors de textura. També es va estudiar l'efecte de la resolució de píxels, l'escala d'integració, el pre-processament i la normalització en el rendiment d'aquests mètodes d'anàlisi de textures per a la classificació dels tumors. Finalment, hem utilitzat la tècnica de super-resolució per millorar el funcionament dels mètodes d'anàlisi de textures a l'hora de classificar els tumors de pit en les imatges d'ultrasò. Per a l'anàlisi del càncer de pit a termogrames, proposem un mètode automàtic per a la detecció dels mugrons que és precís i senzill. Per analitzar l'evolució del càncer de pit, es proposa un mètode de registre temporal de mamografies basat en coordenades curvilínies. També proposem un mètode per quantificar i visualitzar l'evolució dels tumors de pit en pacients sotmesos a tractament mèdic. En general, els mètodes proposats en aquesta tesi milloren el rendiment dels mètodes de l'estat de l'art i poden ajudar a millorar el diagnòstic del càncer de pit.