AbstractsBiology & Animal Science

Interethnic Relations among Roma and Non-Roma Students in Hungary = Roma és nem roma tanulók interetnikus kapcsolatai

by Dorottya Kisfalusi
Institution: Corvinus University of Budapest
Department:
Year: 2016
Keywords: Oktatás; Szociológia
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2118918
Full text PDF: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/909/


Abstract

The thesis focuses on the positive and negative relations between Roma and non-Roma Hungarian students. Educational integration of Roma pupils is a widely researched topic in Hungary (Berényi, Berkovits, and Erőss 2008; Havas and Liskó 2005; Kertesi and Kézdi 2011; Kertesi and Kézdi 2009), but less is known about the relational integration of classmates of different ethnic background. This study aims to fill this gap and investigates the extent and quality of positive and negative relationships between Roma, constituting the largest ethnic minority group in Hungary, and non-Roma Hungarian students. To better understand the nature of ethnic classification, we also concentrate on the determinants of ethnic classification among secondary school students. Moreover, we examine both ethnic self-identification and peers’ perceptions of classmates’ ethnicity in our empirical analyses. ____ A disszertáció a roma és nem roma tanulók közötti pozitív és negatív kapcsolatokat vizsgálja. A roma tanulók iskolai szegregációját több kutatás is vizsgálta Magyarországon (Berényi, Berkovits, és Erőss 2008; Havas és Liskó 2005; Kertesi és Kézdi 2011; Kertesi és Kézdi 2009), azonban keveset tudunk arról, hogy az oktatási integráció megvalósulásával kialakulnak-e pozitív kapcsolatok a különböző etnikai hátterű tanulók között. Tanulmányunk ennek a kérdésnek a megválaszolására törekszik. Emellett az interetnikus kapcsolatok vizsgálatakor fontos kérdés az is, hogy az etnicitást hogyan definiáljuk. Tanulmányunkban nem csak a diákok etnikai önidentifikációját, hanem a társak általi klasszifikációt is bevonjuk az empirikus elemzésekbe, valamint arra a kérdésre is keressük a választ, hogy az etnikai klasszifikációt milyen tényezők befolyásolják.