AbstractsComputer Science

Positive and Negative effects of Game Analytics in the Game Design process

by Robin Powell
Institution: Uppsala University
Department:
Year: 2016
Keywords: Game Analytics; Game Design; Gameplay; Player Experience; Game Development; Grounded Theory; Natural Sciences; Computer and Information Science; Human Computer Interaction; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign); Master Programme in Human-Computer Interaction; Masterprogram i människa-datorinteraktion
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2096852
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-298302


Abstract

The purpose of this Grounded Theory study is to investigate the positive and negative effects of Game Analytics and how it may affect the Game Design process within the Game Development process. This is done by reviewing and observing available source material appertaining to Triple AAA Games Industry Experts regarding the topics of Game Analytics, Gameplay, Game Design as well as Game Development. The source material consists of publications, presentations, articles and lectures directly linked to the aforementioned areas in which will be used to reinforce the theory. Through the collected data the theory will emerge which will present the potential positive and negative aspects as well as issues regarding using Game Analytics to track the player’s behavior in order to directly affect and possibly alter the Game Design process. The results highlight the positive aspects of using Game Analytics in the Game Design process in which indicate that it is helpful for the Game Designer to utilize the player’s behavioral data captured from Gameplay. This acts as a powerful extension over the traditional design process. The negative aspects have indicated that Game Analytics is a new practice and is still met with prejudice as it requires a lot of knowledge to be able to be used right in the Game Design process. The theory indicates that Game Analytics is a step in the right direction as it enables the Game Designer to gain further understanding of their players with the end goal of creating a better Gameplay experience. ; Syftet med denna Grounded Theory studie är att undersöka de positiva och negativa effekterna av spelanalys och hur det kan påverka speldesign processen inom spelutvecklings processen. Detta görs genom att granska och observera tillgängligt källmaterial som är relaterat till Triple AAA spelindustrin och experter inom spelbranschen med fokus på spelanalys, spelande, speldesign och spelutveckling. Källmaterialet består av publikationer, presentationer, artiklar och föreläsningar som är direkt kopplade till ovannämnda områden som kommer att användas för att förstärka teorin. Genom det insamlade källmaterialet kommer teorin att utvecklas som presenterar de potentiella positiva och negativa aspekter om att använda spelanalys för att spåra spelarens beteende för att direkt påverka och eventuellt förändra speldesign processen. Resultaten framhäver de positiva aspekterna av att använda spelanalys i speldesign processen som tyder på att det är fördelaktigt för speldesignern att utnyttja spelarens beteenderelaterade data tagna från spelet. Detta fungerar som en kraftfull förstärkning av speldesign processen jämfört med den traditionella design processen. De negativa aspekterna har indikerat att spelanalys är en ny praxis och fortfarande kräver en hel del kunskap för att kunna användas direkt i spelet designprocessen. Teorin indikerar att spelanalys på väg i rätt riktning eftersom det gör det möjligt för speldesigners att få djupare förståelse om hur sina spelare beter sig…