AbstractsEngineering

Position Control of an Electro-Hydraulic Servo-Valve

by JOHAN NILSSON
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2016
Keywords: Engineering and Technology; Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering; Teknik och teknologier; Elektroteknik och elektronik
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2074137
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-187655


Abstract

Hydraulic drives, systems that use pressurized fluids as transmis-sion medium, have a wide range of applications are widespread in to-day’s industry. Like many other systems, hydraulic drives can get dra-matically improved performance by an appropriately designed feedback controller. Without any automatic control, these systems are often very difficult for a user to operate. Olsberg is a Swedish company specialized in hydraulic drives, pre-dominantly for cranes and other heavy machinery. Their product offer-ing includes completely mounted systems, where Olsbergs’ own electro-hydraulic valves are central to providing a pleasant handling for the human operator. The hydraulic valves distribute oil from a hydraulic pump to other hydraulic mechanisms that customers wish to control. To regulate the oil flow through every channel in the valves, Olsbergs have designed an electrically driven position controller that actuates the valve openings. The control of this valve is the main focus of this thesis. Although Olsbergs are satisfied with their products, and their cus-tomers are happy with their solution, they continuously look for im-provements. To this end, this thesis presents an analysis of the com-plete system and suggests, implements and evaluates a new controller. Due to system limitations, the possibilities for automatic control are restricted, and a traditional proportional-integral-derivative (PID) controller was found to be the most appropriate control law. The basic control law was modified to support multi-rate reference handling and decrease the sensitivity to noise and disturbances. Testing in both the laboratory and in the field demonstrated that this quite simple solution gave a satisfactory result on today’s systems. ; Användning av hydrauliska system inom den industriella sektorn är idag väldigt utbrett. Dessa system, som de flesta andra, har ett behov av en styranordnig som gör det enkelt för en operatör att kontrollera dem. Olsbergs är ett företag som har specialiserat sig på att lösa just detta när det gäller hydrauliska system. Med deras egenproducerade hydraulventiler kan de erbjuda sina kunder en helhetslösning som ger operatörerna en bra körupplevelse. För att styra sina ventiler använder sig Olsbergs av ett specialdesignat elektro-hydrauliskt servosystem, som de ¨ar vådligt stolta ¨over. Dock ¨önskar man fortfarande förbättra sin produkt för att försöka nå fram till den optimala lösningen. För att få en bättre förståelse av systemet, samt underlätta valet av reglermetodik, genomfördes en analys av Olsbergs system i detta examensarbete. På grund av vissa begränsningar i systemet så reducerades regleringsproblemet till att vara relativt lätthanterat. Man ansåg därför att de flesta lämpliga reglermetoder man övervägt var onödigt komplexa för systemet, som det ser ut idag. Valet blev till följd av detta att använda den välkända PID (Proportionerlig-Integrerande-Deriverande) metoden. Efter att några mindre modifieringar hade gjorts på den från början…