AbstractsLaw & Legal Studies

A history of violence:the evolution of violence in American film remakes

by N (Nikola) Pantchev
Institution: University of Oulu
Department:
Year: 2016
Keywords: English Philology
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2064929
Full text PDF: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605051637


Abstract

This master’s thesis studies the violence in American cinema. The study is relevant, as it seems that more and more focus is given to the violence found in the arts. Furthermore, it seems that there is a general idea that films are becoming more violent. The thesis first investigates the history of American cinema from the late 1800s to the present while analyzing how violence has been depicted and filmed. The thesis also considers how violence in film has been moderated, for example, by the Production Code. The first part of the thesis focuses on the four eras of Hollywood and discovers that violence has been a part of film since the first films were made. In fact, the first films were focused on violence. The thesis further elaborates how violence has been regulated, and how the depiction of violence has evolved during the hundred years of cinema. The evolution is further investigated in the second part of the thesis, which provides analyses of eleven American films and film remakes. The analyses form a comparison where the remake is compared and contrasted to the original. The purpose of the comparison is to discern how depictions of violence have changed as special effects have evolved and as the various regulations have changed. The films analyzed are Psycho (1960) and Psycho (1998); The Thing From Another World (1951), The Thing (1982) and The Thing (2011); Evil Dead 2 (1987) and Evil Dead (2013); RoboCop (1987) and RoboCop (2014); Total Recall (1990) and Total Recall (2012). The analyses could not show a clear trend toward more violent films as the level of violence found in the analyzed films had only increased slightly, remained the same, or lessened. RoboCop and Total Recall both show that the violence has in fact been reduced as the films were intended for broader audiences. Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on amerikkalainen elokuva ja siinä esiintyvä väkivalta. Tutkielma on ajankohtainen, sillä yhä enemmän huomiota kiinnitetään taiteissa esiintyvään väkivaltaan. Sen lisäksi vaikuttaa siltä, että vallalla on yleinen käsitys elokuvien lisääntyvästä väkivallasta. Ensiksi tutkielma käsittelee amerikkalaisen elokuvan historiaa 1800-luvun lopulta aina tähän päivään saakka samalla analysoiden, miten väkivaltaa on kuvattu ja esitetty elokuvissa. Tutkielmassa otetaan huomioon myös eri tavat, joilla elokuvaa on säädelty (esimerkiksi Tuotantokoodi). Tutkielman ensimmäinen osa kattaa amerikkalaisen elokuvan historian ja jakaa sen neljään periodiin. Löydöksenä on, että väkivalta on ollut osa elokuvaa sen syntyajoista lähtien ja itse asiassa ensimmäiset elokuvat pohjautuivat väkivaltaan. Tutkielma myös selventää miten elokuvan väkivaltaa on säädelty ja miten väkivallan esittäminen on kehittynyt elokuvan satavuotisen historian aikana. Tätä kehitystä tutkitaan lisää tutkielman toisessa osassa, joka keskittyy 11 amerikkalaisen elokuvan sekä uusintaversion analysointiin. Elokuvien uusintaversioita verrataan alkuperäisiin elokuviin. Vertailun tarkoituksena on selvittää miten väkivallan esittäminen on muuttunut…