AbstractsPhysical Sciences

Simulation of Dark Matter Using micrOMEGAs

by Nikolaos Kalkitsas
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: Natural Sciences; Physical Sciences; Naturvetenskap; Fysik
Record ID: 1345056
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-167805


Abstract

Weakly interactive massive particles (WIMPs) are one of the most popular dark matter candidates and in our study we have decided on a WIMP based model due to its accurate predictions of the dark matter (DM) relic density. To determine a possible WIMP, we have used the minimal supersymmetric model (MSSM), an extension of superymmetry (SUSY). Using micrOMEGAs we have made predictions of the direct and indirect detection for two different sets of parameters for a MSSM model considering the neutralino as the lightest supersymmetric particle (LSP). The results showed a discrete difference for the two sets of parameters in order of magnitude and the energy range, experimental data can rule in favour of one of the sets accordingly. We also found that it was preferable to have indirect detectors aimed at the Sun rather than the Earth. ; Weakly Interactive Massive Particles (WIMPs) anses vara en av de mest populära kandidaterna för mörk materia och i denna studie har en supersymmetrisk WIMP modellanvänts, där supersymmetrin beskrivs av den minimala supersymmetriska modellen (MSSM) och WIMPs för dess noggranna förutsägelse av relikdensiteten hos mörk materia. Simuleringar gjordes i programmet micrOMEGAs för direkt och indirekt detektion baserat på två varianter av MSSM-modellen och antagandet att neutralinon är den lättaste supersymmetriska partikeln (LSP). Resultaten visade en tydlig skillnad mellan de två varianterna i storleksordning och energiomfång och således kan experimentellt data uppmätts, vilket kan gynna en av varienterna. Det har även framgått att indirekt detektion är mer lämpat att studera med solen som källa, än jorden.