AbstractsComputer Science

P2A

by Peter Stensson
Institution: Växjö University
Department:
Year: 0
Keywords: Points-to analysis; Approximation; DAD730; Points-to analys; Approximering; Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi); TECHNOLOGY; Information technology; Computer science; Computer science; TEKNIKVETENSKAP; Informationsteknik; Datavetenskap; Datalogi; teknik; teknik
Record ID: 1336615
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-47


Abstract

Den här magisteruppsatsen presenterar en metod för points-to analys som är avsedd för aktiviteter inom mjukvaruutveckling. Applikationer för mjukvaruutveckling som använder resultatet från en points-to analys är oftast intresserad av en liten del av det program som analyseras. För att göra metoden mer effektiv presenteras också ett antal approximationer som kommer att reducera storleken på analysen. En implementation av metoden och approximationerna gjordes för att kunna utvärdera metoden och approximationerna. Resultatet visar att approximationerna som gjordes på analysen inte påverkar precisionen avsevärt. Resultatet visar också att tiden för att göra en analys kortas ner mycket genom att göra approximationer på analysen. ; This master’s thesis is presenting an approach to points-to analysis that is targeted to software engineering activities. Software engineering applications that use the result of points-to analysis are often only interested of a small amount of the classes in an application. In order to make the analysis more efficient, a couple of approximations are presented that will reduce the size of the analysis scope. An implementation was constructed to evaluate the approach and the approximations. The experimental result shows that the approximations made on the analysis are in the most cases not affecting the precision at all for the relevant parts of the application being analyzed. The experimental results also show that the analysis time is shortened considerable by using approximations.