AbstractsMedical & Health Science

Röntgensjuksköterskestuderandes upplevelser av handledning vid verksamhetsförlagd utbildning

by Siri Petrusson
Institution: Mid Sweden University
Department:
Year: 0
Keywords: bemötande; handledare; kommunikation; studenter; utbildning; Medical and Health Sciences; Health Sciences; Nursing; Medicin och hälsovetenskap; Hälsovetenskaper; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; Caring sciences; Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Omvårdnad
Record ID: 1336454
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-11428


Abstract