AbstractsEngineering

Compact and Efficient Millimetre-Wave Circuits for Wideband Applications

by Lars Ohlsson
Institution: University of Lund
Department:
Year: 2015
Keywords: dielectric resonator antenna; Compact circuit; energy-efficiency; integrated transmitter; millimetre-wave spectrum; resonant-tunnelling diode; transistor; wavelet generator; wideband.; Technology and Engineering
Record ID: 1333610
Full text PDF: http://lup.lub.lu.se/record/5337236


http://lup.lub.lu.se/record/5337236/file/5337248.pdf


Abstract

Radio systems, along with the ever increasing processing power provided by computer technology, have altered many aspects of our society over the last century. Various gadgets and integrated electronics are found everywhere nowadays; many of these were science-fiction only a few decades ago. Most apparent is perhaps your ``smart phone'', possibly kept within arm's reach wherever you go, that provides various services, news updates, and social networking via wireless communications systems. The frameworks of the fifth generation wireless system is currently being developed worldwide. Inclusion of millimetre-wave technology promise high-speed piconets, wireless back-haul on pencil-beam links, and further functionality such as high-resolution radar imaging. This thesis addresses the challenge to provide signals at carrier frequencies in the millimetre-wave spectrum, and compact integrated transmitter front-ends of sub-wavelength dimensions. A radio frequency pulse generator, i.e. a ``wavelet genarator'', circuit is implemented using diodes and transistors in III – V compound semiconductor technology. This simple but energy-efficient front-end circuit can be controlled on the time-scale of picoseconds. Transmission of wireless data is thereby achieved at high symbol-rates and low power consumption per bit. A compact antenna is integrated with the transmitter circuit, without any intermediate transmission line. The result is a physically small, single-chip, transmitter front-end that can output high equivalent isotropically radiated power. This element radiation characteristic is wide-beam and suitable for array implementations. Trådlös kommunikation via radiosystem har närapå blivit en rättighet i dagens samhälle. Vi förväntar oss att internet inte ska vara mer fjärran än där vi senast lade vår ``smarta mobiltelefon''; antagligen inom armlängds avstånd. Strömmning av data ökar ständigt då vi nuförtiden själva vill bestämma när och var vi ska avnjuta, till exempel senaste säsongen i favoritserien. Visserligen kommer vi bara kunna se ett avsnitt eller två innan laddaren måste kopplas in, men det beror ju på att batteriet har för liten kapacitet. Eller, beror det på att elektroniken drar för mycket ström? Traditionell kisel-baserad kretsteknologi med komplementära transistorer är utmäkt när det gäller hantering av digital data, men är inte det enda alternativet för trådlös elektronikkonstruktion. Antenner står för kopplingen mellan elektroniken och den elektromagnetiska radiokanalen, men behöver ett visst utrymme för att fungera optimalt. Kretsar och antenner ska sedan klämmas in på så liten yta som möjligt, vilket medför diverse designutmaningar och risk för ineffektivitet. I forskningen som beskrivs i den här avhandlingen används komponenter i III – V-material för att utforska vad som kan åstadkommas utanför kisel-baserad kretsteknologi. Det är materialsystem där elektronernas…