AbstractsEngineering

Propagation and mitigation of Very Fast Transient Overvoltage in Gas Insulated Substation

by Francois Galliano
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: Engineering and Technology; Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering; Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering; Teknik och teknologier; Elektroteknik och elektronik; Annan elektroteknik och elektronik; Master of Science in Engineering - Electrical Engineering; Civilingenjörsexamen - Elektroteknik
Record ID: 1328045
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-160516


Abstract

Very Fast Transients are surge overvoltages created for example when opening or closing a disconnector switch (DS). Because of the very high frequency stress they exert on the equipment and their magnitude (up to 3 pu), they constitute an important issue in the design of ultra-high voltage Gas Insulated Substations. This thesis offers a general understanding of Very Fast Transient Overvoltages (VFTO or VFT) and explores different mitigation techniques, mainly based on dissipation of the energy associated with it. Two solutions are mainly discussed for attenuating the VFTO: applying a semi resistive and magnetic coating or using magnetic rings. Both rely on the non-linearity of skin effect and magnetic losses and are treated in similar manners. An electromagnetic model of both systems is proposed as well as a way to model the influence of the device on the transient behaviour of the system. The performances of both systems still have to be determined by experimentation but they both should significantly reduce the impact of the VFTO. ; Mycket snabba transienter (eng. Very Fast Transients) är överspänningar som skapas till exempel när en frånskiljare öppnas eller stängs (DS). På grund av de mycket högfrekventa påkänningar som de utövar på utrustningen och deras storlek (upp till 3 pu), utgör de en viktig fråga i utformningen av ultrahögspännings gasisolerade ställverk. Denna avhandling ger en allmän förståelse för mycket snabba transienta överspänningar (VFTO eller VFT) och undersöker olika metoder för dämpning, främst baserade på förlust av energi. . Främst diskuteras två lösningar för dämpning av VFTO: applicering av en semi resistiv och magnetisk beläggning kring ledaren eller använda magnetiska ringar. Båda är beroende av icke-linjäritet av strömförträngningseffekt och magnetiska förluster, båda metodernabehandlas på liknande sätt. En elektromagnetisk modell av båda systemen föreslås liksom ett sätt att modellera inverkan av anordningen på transienta systemets beteende. Utförandet av båda systemen måste verifieras genom experiment, men de båda bör avsevärt minska effekterna av VFTO.