AbstractsComputer Science

Abstract

Denne oppgaven er fokusert rundt problemstillingen internett på tog. Formålet med forskningen har vært å finne ut hvorvidt det er mulig å innføre denne tjenesten med den teknologien vi har tilgjenglig i dag. Ulike problemstillinger har blitt diskutert og potensielle løsninger har blitt foreslått. Grunnet klausulering, så vil ingen flere detaljer bli gitt The focus of this thesis has been the internet on trains effort launched by NSB. The main problem domain has been whether or not it is possible to introduce internet as a service given the technology we have available today. Several potential problems have been identified and possible remedies have been suggested. This thesis is classified, so no further details will be given