AbstractsBiology & Animal Science

Treatment, follow-up and microbiota in acute diverticulitis

by L. Daniels
Institution: Universiteit van Amsterdam
Department:
Year: 2015
Record ID: 1242263
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11245/1.470618


Abstract

Er bestaat veel controverse rondom diverticulitis. Er is tegenstrijdigheid omtrent de beste behandeling van de verschillende stadia. Voor acute ongecompliceerde diverticulitis is het onzeker of antibiotica nodig zijn. De waarde van routine follow-up colonoscopie wordt betwijfeld. Er bestaat onduidelijkheid over de aanpak van recidiverende diverticulitis. Ten slotte is de pathogenese niet geheel bekend. Aan de basis van dit proefschrift staat de DIABOLO trial, een gerandomiseerde multicentrische klinische trial die het effect van antibiotica op het ziektebeloop van acute ongecompliceerde diverticulitis onderzoekt. Tevens werden twee vergelijkende cohort studies en (systematische) reviews uitgevoerd en een hypothese ontwikkeld. De DIABOLO trial toont aan dat antibiotica veilig weggelaten gelaten kunnen worden bij de behandeling van primaire acute ongecompliceerde diverticulitis. Routine follow-up colonoscopie na CT-bewezen ongecompliceerde diverticulitis kan achterwege gelaten worden. Er is weinig bewijs voor medicamenteuze therapieën ter preventie van recidiverende diverticulitis. Diverticulitis patiënten hebben een hogere diversiteit van fecale microbiota dan controles. Middels microbioom analyse kan de diagnose diverticulitis met relatief goede accuratesse gesteld worden. Een veranderde microbiota samenstelling is een plausibele factor in de pathogenese, die waarschijnlijk multifactorieel is en het resultaat van complexe interacties. Bleven internationale richtlijnen eerder ongewijzigd, omdat gesteld werd dat meer onderzoek nodig is alvorens een antibiotica-vrije behandelstrategie in te voeren, nu is er voldoende bewijs voor de implementatie van een observationele behandelstrategie. Hetzelfde geldt voor het achterwege laten van routine follow-up colonoscopie na een CT-bewezen ongecompliceerde episode. Ten aanzien van de darm microbiota zijn verdere studies noodzakelijk. Dit zou kunnen leiden tot diagnostische, preventieve en therapeutische toepassingen.