AbstractsEducation Research & Administration

Differences in the use of social media between youngsters with different levels of education in the Netherlands

by M.H. Plas
Institution: Universiteit Utrecht
Department:
Year: 2015
Keywords: Sociale media; jongeren; onderwijsniveau; leren
Record ID: 1241816
Full text PDF: http://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/311801


Abstract

Sociale media hebben een grote invloed op het leven van mensen. Jongeren gebruiken sociale media op verschillende manieren, waaronder leren. Echter, het is onbekend of het gebruik van sociale media correleert met het onderwijsniveau. Daarnaast is het onbekend op welke manieren jongeren van verschillende onderwijsniveaus het internet verschillend gebruiken. Een onderdeel van goed onderwijs is leerlinggericht onderwijs. Daarom is informatie over het gebruik van sociale media bij leren nodig om een consistente implementatie van sociale media in de klas te bevorderen. Omdat dit onderwerp relatief nieuw is, is dit onderzoek exploratief. Het is gericht op verschillen in het gebruik van sociale media bij leren tussen jongeren van VMBO (n = 976) en HAVO-VWO (n = 735). De leeftijd varieert van 10 tot 19 jaar, en 53,1% van de respondenten is vrouwelijk (n = 735). De data is verkregen van het Wired Up onderzoeksproject, wat is gericht op immigranten. Daarom is de onderzoeksgroep niet generaliseerbaar wat betreft etniciteit. De vragenlijst is digitaal afgenomen op scholen. Er zijn geen verschillen gevonden in tijd die gespendeerd wordt aan sociale media (p > .05). Jongeren van VMBO gebruiken sociale media meer in leren dan jongeren van HAVO-VWO (p < .05). Jongeren van HAVO-VWO gebruiken sociale media meer om informatie te vinden en organisaties te bereiken (p < .05). Er is een verschil in het gebruik van sociale media tussen jongeren van VMBO en jongeren van HAVO-VWO. Wanneer sociale media geïmplementeerd worden in de klas, is het onderwijsniveau belangrijk. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gegeven.