AbstractsPsychology

How Fear Played a Role in Response to Terrorist Attacks In Five Different Countries: USA, Spain, England, Norway and France

by Sunna Sasha Larosiliere 1991
Institution: University of Iceland
Department:
Year: 2015
Keywords: Stjórnmálafræði
Record ID: 1220398
Full text PDF: http://hdl.handle.net/1946/20987


Abstract

This thesis examines the role of fear and anxiety on politics in five Western countries in the aftermath of terrorist attacks in the first two decades of the 21st century. With the transformation of terrorist incidents into major media and social spectacles in the contemporary world, it has become necessary to understand how the perceived threat of violent terrorism affects those who believe they are threatened. This thesis explores how public fear and anxiety play into democratic politics, beginning with an explanatory theoretical framework that outlines how fear and anxiety function among populations, and how this may activate tendencies towards Right Wing Authoritarianism and exclusionary behavior within the context of Social Identity Theory. I then discuss how governments may manipulate these tendencies in order to enhance their own powers in the aftermath of terrorist attacks. I then explore the events in New York City, London, and Madrid, analyzing the public reactions and longer term political effects. I then proceed to discuss the recent terror attacks in Oslo and Paris to highlight some of the inconsistencies in any explanatory narrative of the effects of terrorism. I reach the conclusion that as the phenomenon of terrorism shifts into a decentralized, leaderless threat, it is becoming harder for states to use fear as a political tool. Without a specific, limited target toward which to channel fear, I argue that it ceases to be a useful tool of political manipulation. Þessi ritgerð fjallar um áhrif ótta og kvíða á stjórnmál í fimm Vesturlöndum í kjölfar hryðjuverkaárása sem áttu sér stað á fyrstu tveimur áratugum síðustu aldar. Með breyttri umfjöllun í fjölmiðlum og auknum samfélagsáhrifum hryðjuverka þvert á landamæri hefur það orðið nauðsynlegt að skilja hvernig tekist er á við hryðjuverkaógn og áhrif þess að upplifa þá ógn á almenning jafnt sem stjórnvöld. Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar er hvernig ótti meðal almennings og kvíði spilar inní lýðræðisleg stjórnmál. Greiningin hefst á frásögn á hvernig ótti og kvíði hafa áhrif á tilhneigingu einstaklinga til hægri valdboðshyggju (w. right wing authoritarianism) og hegðunina sem því fylgir, sem útskýrt verður með kenningunni um félagslega samsömun (e. social identity theory). Ég fjalla síðan um hvernig stjörnvöld nýta sér þessar tilhneigingar einstaklinga til að auka eigin völd í kjölfar hryðjuverka. Ég rannsaka árásirnar í New York borg, Lúndúnum og Madrid og greini þar með viðbrögð almennings og pólítísk áhrif til lengri tíma. Síðan kynni ég nýlegu árásirnar í Osló og París til þess að varpa ljósi á ósamræmi í frásögnum um áhrif og afleiðingar hryðjuverka. Ég kemst að þeirri niðurstöðu að eftir því sem hryðjuverkahópar verða dreifstýrðari og án skýrrar forystu verður það erfiðara fyrir stjórnvöld að nýta sér ótta sem stjórntæki. Skortur á augljósum, auðþekkjanlegum óvini til þess að beina ótta almennings verður til þess að yfirvöldum tekst ekki með jafn árangurríkum hætti að nýta óttann sem gagnlegt tól í pólitískri stjórnun.