AbstractsLaw & Legal Studies

Polluter Pays Principle in International Transportation

by Martins Smalkais
Institution: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1133821
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/75258


Abstract

Polluter pays principle has been a controversial topic in many pollution related industries for almost a hundred years. First mentions of such legal principle can be found in economic literature from the beginning of the 20th century. Though during this period of time society’s legal consciousness and pollution statistics have gone up, there is still no full consensus on whether such principle must be implemented in international law and how it should be done. The main goal of conducting the study was to take a neutral look upon the issue of the implementation of PPP since, during the pre-research, lack of neutrality in PPP research was observed. The aim was to research the problem from different perspectives and develop a clear and universally applicable definition and implementation framework of the PPP. The thesis was a truly academic study based on scientific literature and personal analysis supported by years of studies and experience in fields of legislation, transportation logistics and management. Tips and advice were received from many logistics and environmental field professionals during the research. The main goal was reached but certain adjustments to the initial objectives were made due to lack of available statistics and knowledge in fields of economics, finance and physics. A comprehensive definition was developed, however, only a theoretical framework of the implementation mechanism was created. Further, more detailed research should be carried out, though it would require large amounts of statistics and pricing information.; Aiheuttajaperiaate on ollut monella teollisuudenalalla kiistelty puheenaihe jo lähes sadan vuoden ajan. Ensimmäiset maininnat tällaisen periaatteen käytöstä löytyvät jo 1900-luvun alusta. Viimeisen sadan vuoden aikana yhteiskunnan oikeudellinen tietoisuus ja päästömäärät ovat kasvaneet, eikä ole päästy yksimielisyyteen siitä, pitäisikö aiheuttajaperiaate –malli sisällyttää kansainväliseen lakiin, ja jos pitäisi, niin kuinka se käytännössä tehtäisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella puolueettomasti aiheuttajaperiaatteen käyttöönottoa teollisuudessa. Koska tutkimuksen aikana havaittiin olevan vain vähän puolueettomia lähteitä, tavoitteena oli tarkastella ongelmaa eri näkökulmista ja lopuksi ehdottaa selkeä ja kansainvälisesti sovellettavissa oleva määritelmä ja täytäntöönpanopuitteet aiheuttajaperiaatteen käyttöönotolle. Tämä opinnäytetyö on akateeminen tutkimus joka pohjautuu tieteelliseen kirjallisuuteen ja henkilökohtaiseen analysointiin, jota tukee vuosien koulutus ja kokemus lainsäädännöstä, logistiikasta ja hallinnosta. Tutkimuksen aikana palautetta saatiin monilta logistiikka– ja ympäristöasiantuntijoilta. Päätavoite saavutettiin, mutta joitakin yksityiskohtia tehtävänannossa jouduttiin muuttamaan. Kattava määritelmä laadittiin, mutta vain teoreettinen täytäntöönpanomekanismi saatiin valmiiksi. Tarkempaa tutkimusta olisi vaadittu, mutta se olisi vaatinut paljon statistiikkaa ja hinnoittelutietoja.