AbstractsBiology & Animal Science

Empty Cloud - An autoethnographic study of narratives and translation

by Ivan Petkov
Institution: Roskilde University
Department:
Year: 2012
Keywords: autoethnography; narratives; buddhism; translation; empty cloud; xu yun
Record ID: 1119819
Full text PDF: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/8574


Abstract

Dette speciale undersøger, hvilken rolle fortællinger har i oversættelser, samt sammenhængen mellem fortællinger og oversættelse. Det gør den ved at udforske oversættelsen af et konkret værk, nemlig: "Empty Cloud: The Autobiography of the Chinese Zen Master Xu Yun" fra engelsk til bulgarsk. Denne oversættelse blev gennemført af forfatteren til nærværende speciale, hvorfor metoden autoetnografi anvendes i undersøgelsen. Autoetnografi er en metode, der tillader forfatterens subjektivitet som en del af undersøgelsen. Ambitionen er dog at bidrage til, og udvide de konklusioner, der fremstilles. En del af de konklusioner, som er blevet nået, er, at fortællinger spiller en væsentlig rolle i udviklingen af oversættelsen. Desuden er oversættelsen også bestemt af lokale og kontekstuelle faktorer. Disse konklusioner er vist ved at analysere den konkrete oversættelse af Xu Yun’s autobiografi.