AbstractsBiology & Animal Science

Přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW

by Ranny Khait
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: LabVIEW; komprese; Ethernet; signál; biosignál; EKG; UDP protokol; přenos.; LabVIEW; compression; Ethernet; signal; biosignal; ECG; UDP protocol; transmision.
Record ID: 1097842
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/9213


Abstract

Hlavním tématem předkládané práce je přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW. Práce obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou popsány typy přenosových protokolů, metody komprese, Ethernet, popis programu LabVIEW a jeho použití a biosignály. Praktická část je zaměřená na realizaci odesílání a přijmu dat po síti Ethernet.; The main topic of presented thesis is LabVIEW based audio signal transmision via Ethernet. This thesis contains theoretical part, in which are described transmision protocol types, compression methods, Ethernet, usage and description of LabVIEW and biosignals. Practical part is oriented to realisation of sending and receiving data via Ethernet.