AbstractsBiology & Animal Science

Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému

by Ágnes Melecske
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Měď; olovo; biodostupnost; DMT; AAS; Copper; lead; bioavailability; DMT; AAS
Record ID: 1097796
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3657


Abstract

Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti a toxicity pro organizmus. Membránová technika Donnan se používá k měření koncentrace volných kovových iontů a v této diplomové práci je ověřena pro směsi kovů (Pb + Cu) při absenci a přítomnosti malých organických ligandů. Olovo a měď jsou environmentálně důležité kovy díky své toxicitě a rozdílným vazebným vlastnostem ve vztahu ke studovaným ligandům.; The free metal ion concentration is often only a small fraction of the total metal concentration in the environment. Despite their small amount, in most of the circumstances the free metal ion concentration is the key factor in determining metal bioavailability and toxicity for the organisms. The Donnan membrane technique is able to measure the free metal ion concentration and in this thesis, it is validated for metal mixtures (Pb + Cu) in absence and presence of small organic ligand mixtures. Lead and copper are environmental relevant metals due to their toxic properties and different binding properties relative to the studied ligands.