AbstractsEngineering

Návrh a řízení protézy ruky

by Jakub Žajdlík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: protetika; EMG; ruka; vlnkova transformace; mechanicky princip; prosthetic; EMG; hand; wavelet transform; mechanical principle
Record ID: 1097790
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12989


Abstract

Práce předkládá metody a výsledky návrhu, výroby a výzkumu pětiprsté protézy ruky. Inspirace jdoucí z přírody a z toho vyvozený princip použitého mechanizmu je uveden. Základní koncept řídícího schéma založeného na procesingu a ohodnocení EMG je navrhnut a implementován. Části senzorického systému protézy jsou navrhnuty a zahrnuty do rídícího algoritmu a shématu. Velké množství inovací a návrhů pro budoucí práce a výzkum jsou prezentovány, stejně tak komplexní analýza a diskuse dosažených a možných budoucích výsledků.; The text shows idea flow, methods and results in design, manufacture and research of five – fingered prosthetic hand. The inspiration of the nature and mechanical principle elicited is presented. Fundamental control scheme based on processing and evaluation of EMG is designed and implemented. The segments of sensory system are designed and involved into the overall controll scheme idea. Large innovations and suggestions for future work and research are given with complex discussion through reached and hopefully future results.