AbstractsBusiness Management & Administration

Strategie vstupu firmy Scootland s.r.o. na slovenský trh

by Hynek Přidal
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Podnikání; strategie vstupu na zahraniční trh; Slovenský trh; expanze; konkurence; SWOT analýza; SLEPT analýza; Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí; Entrepreneurship; market entry strategy; Slovakian market; expansion; competition; SWOT analysis; SLEPT analysis; Porter's Five-forces model of competitive environment
Record ID: 1097755
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3157


Abstract

Diplomová práce analyzuje současný stav firmy Scootland s.r.o. na domácím trhu v České republice s ohledem na stagnující tržby firmy. Jsou představeny základní analytické metody, jež jsou následně aplikovány. Na základě provedených analýz jsou navrhnuta opatření pro zlepšení současné situace se zaměřením na expanzi firmy na slovenský trh a vypracovaný detailní plán vstupu na tento trh.; This thesis analyses the current situation of the company Scootland s.r.o.at the domestic market with regard to the stagnating gains of the company. The basic analytical methods are introduced and, consequently, applied. On the basis of the conducted analysis, measures for the improvement of the current situation are proposed, focusing especially on the expansion of the company to the Slovakian market, and a detailed plan of this entry is provided.