AbstractsBiology & Animal Science

Sledování teploty po síti Ethernet

by Ranny Khait
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Ethernet; senzor; měření; teplota; mikrokontrolér; Ethernet; sensor; measurement; temperature; microcontroller
Record ID: 1097752
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6671


Abstract

Hlavním tématem práce je měření a přenos teploty po síti Ethernet. Práce obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou popsány různé typy senzorů, měření teploty, Ethernet a návrh systému a výběr součástek. Praktická část je zaměřená na realizaci systému, popis programu a odesílání změřených hodnot po síti Ethernet.; The main topic of the presented thesis is temperature monitoring via Ethernet. This thesis contains theoretical part, in which are described different types of sensors, temperature measurement, Ethernet, and system design and the selection of components. The practical part is focused on the implementation of the system, a description of the program and sending the measured values via Ethernet.