AbstractsBusiness Management & Administration

Analýza vybrané firmy

by Michaela Trtílková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: SWOT analýza; finanční krize; Porterův model 5 sil; Quick test; PEST analýza; marketingový mix; SWOT analysis; financial crisis; Porter 5 forces analysis; Quick test; PEST analysis; marketing mix
Record ID: 1097747
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4003


Abstract

Předmětem diplomové práce je komplexní analýza firmy AKP spol. s r. o. Analýzou externího a interního okolí spolu se základní analýzou finančních ukazatelů je zjištěna současná situace společnosti. Na základě provedených analýz jsou navržena doporučení, která vedou ke zlepšení současné pozice firmy na trhu.; Subject of this diploma thesis is complex analysis of the chosen company AKP Ltd. External and internal analysis of company´s environment together with basic financial analysis is evaluated and the actual company situation is determined. On the basis of previous analyses the recommendations are suggested which lead to the improvement of the current situation of the company on the market.