AbstractsBiology & Animal Science

Plazmonické rezonanční antény

by Lukáš Břínek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Plazmonické rezonanční antény; plazmonika; povrchové plazmonoé polaritony; FDTD simulace.; Plasmonic Resonant Antennas; Plasmonics; Nanoantennas; Surface Plasmon Polaritons; FDTD simulations.
Record ID: 1097743
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15399


Abstract

Tato diplomová práce se zabývala plazmonickými anténami pro infračervenou oblast spektra elektromagnetického záření. K hledání zesílení pole bylo použito FDTD (Finite-Difference Time-Domain Method) simulací. Podle očekávání, byla shledána lineární závislost rezonanční vlnové délky na délce raménka platinové antény na křemíkovém povrchu. Diplomová práce se také zabývala výrobou antén pomocí fokusovaného iontového svazku (FIB) a následným měřením rezonančních vlastností pomocí mikroskopické metody FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Posun rezonanční vlnové délky byla registrována pouze pro negativní antény. Nakonec se tato práce zabývala vysvětlením saturace křivky závislosti rezonanční vlnové délky na rozměru raménka platinové antény na substrátu ze SRONu (silicon-rich oxynitride).; The diploma thesis deals with the field of infrared plasmonic antennas. To find surface plasmon polaritons (SPP) field enhancement the Finite-Difference Time-Domain Method (FDTD) simulations were done. As expected, the linear relation between the resonant wavelengths and length of antenna rods was found for the antennas made of platinum on a silicon substrate. In addition, the thesis reports on measurements of their resonant properties by the fabrication of antennas by the Focused Ion Beam (FIB) technique and the microscopic Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR). In case of antennas fabricated by FIB only the resonant wavelength shift of reflection spectra for negative antennas were observed. Finally, the thesis tries to explain the ”freezing” of resonant wavelengths for Pt antennas fabricated on silicon-rich oxynitride (SRON) substrates.