AbstractsCommunication

Komunikace lidí a robotů

by Markéta Boumová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Robot; komunikace; lidé; člověk; stroj; Robot; Communication; Humans; Man; Machine
Record ID: 1097690
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4181


Abstract

Tato práce, která byla psána na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně, Ústav automatizace a informatiky, se zabývá problémem komunikace mezi lidmi a roboty z netradičního hlediska. Snahou bylo vyhodnotit a rozdělila způsoby této komunikace, najít problémy, které se této oblasti týkají a na jejich základě analyzovat jejich možná řešení. Cílem bylo poukázat na některá reálná řešení zmíněných problémů.; This work written at the Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, Institute of Automation and Computer Science, deals with the problem of communication between men and robots from nontraditional aspects. It is tried to analyse and divide the ways of the communication, find the problems that are related to this and on their basis analyse possible solutions. It was endeavoured to show some real solutions to these mentioned problems.