AbstractsEngineering

Informační systém pro ESN sekci

by František Hromada
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Informační systém; databáze; buddy system; ISC VUT; ESN; Erasmus; Information system; database; buddy system; ISC VUT; ESN; Erasmus
Record ID: 1097689
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/23946


Abstract

Bakalářská práce se zaměřuje především na vytvoření informačního systému pro podporu hlavních procesů Medzinárodního studentského klubu Vysokého učení technického v Brně a jiných sekcí Erasmus Student Network. Práce obsahuje teoretickou část, popis současného stavu, jeho souhrn a návrh informačního systému.; Bachelor thesis mainly focuses on designing an information system which supports main processes of International Students Club of Brno University of Technology and other sections of Erasmus Student Network. Thesis contains theoretical part, analysis of current state and proposal of information system.