AbstractsComputer Science

Rychlé zpracování obrazů

by Ivo Rychlý
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Algoritmy; Paralelizace; OpenCL; CUDA; Zpracování obrazu; Algorithms; Parallelization; OpenCL; CUDA; Image processing
Record ID: 1097687
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39202


Abstract

Zvětšující se množství dat v moderním zpracování obrazu vyžaduje nový postupy v psaní algoritmů. Největší překážkou pro úspěšné zrychlení algoritmu je paralelizace a následná optimalizace. Programy jako CUDA a OpenCL s modifikovaným programovacím jazykem a rozhraním pomáhají s tímto problémem a otevírají paralelní zpracování širšímu okruhu lidí. V této práci zabývám základy zpracování obrazu a tomu jak paralelizace algoritmů může urychlit zpracování obrazu.; An increasing amount of data in modern image processing requires a new approach in algorithms. The biggest obstacle for successful speed up of an algorithm is parallelization and subsequent optimization. Architectures like CUDA and OpenCL with modified programing languages and interfaces help to overcome this obstacle and bring parallel computing to a broader audience. In this paper I take a look at basics of image processing and how parallelization can speed up the algorithms in image processing.