AbstractsBusiness Management & Administration

Implementace informačního systému do vybrané a.s.

by Kamila Růžičková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Informace; IS/IT; informační strategie; ERP; zavedení IS; proces rozhodování; Information; IS/IT; Information strategy; ERP; IS Implementation; Decision making process
Record ID: 1097686
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2375


Abstract

Cílem této bakalářské práce je představení a analýza procesu zavádění nového informačního systému do podmínek vybrané společnosti. Na základě detailní analýzy budou předloženy závěry a doporučení pro vedení společnosti. Důraz je přitom kladen především na systémy plánování zdrojů ve společnosti.; The objective of the bachelor thesis is to present and analyze the implementation process of the information system to the selected company and on the basis of a detailed analysis give conclusions and recommendations for the company management. Attention is paid particularly to the Enterprise Resource Planning systems.