AbstractsCommunication

Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime

by Lenka Janáčková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketingová komunikace; marketingový mix; produkt; cena; místo; propagace; cestovní ruch; marketing; marketingová strategie; Marketing communication; marketing mix; product; price; place; promotion; tourism; marketing; marketing strategy
Record ID: 1097681
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6720


Abstract

Tahle práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro cestovní kancelář. Konkrétními doporučeními forem propagace se má stát marketingová strategie úspěšnější, má přinést majiteli firmy vyšší zisky a také získání nových zákazníků. Návrhy týkající se marketingové strategie vychází z dotazníkového šetření, následného vyhodnocení výsledků a nalezení nejvhodnějších návrhů umožňující zefektivnění marketingové komunikace a které mohou vést ke zvýšení počtu klientů společnosti.; This thesis deals with formulation of a marketing strategy’s proposal for a travel agency. Due to specific recommendations of the forms of promotion the marketing strategy is expected to become more successful, brings higher profits for the owner and gain new customers. Suggestions regarding the marketing strategy are based on a questionnaire survey, the subsequent evaluation of the results and findings the most suitable proposals to allow more efficient marketing communication that may lead to an increase in the number of clients.