AbstractsEngineering

Mazání malým množstvím maziv pro vystružování

by Pavel Müller
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vystružování; mazání; kvalita plochy; nejistota měření.; Reaming; lubrication; surface quality; measuring uncertainty.
Record ID: 1097680
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11168


Abstract

V důsledku enviromentálních aspektů se zavádí obrábění za sucha nebo obrábění s minimem mazání. Převážně se jedná o mazání s průtokem cca 50 ml/h. Tato technologie se úspěšně zavedla pro soustružení, frézování, ale je málo probádána pro vrtání a vystružování. Právě tématu vystružování s použitím minmálního množství mazání je věnována tato diplomová práce.; As a consequence of increasing environmental concern, Dry Cutting and Minimum Quantity of Lubricant (MQL) machining are increasingly used in manufacturing. In MQL machining, a mist of oil in compressed air is used as lubricant, at flow rates of approx. 50 ml/h. MQL machining has been successfully introduced in turning, milling and sawing while MQL in drilling, reaming, etc. has not yet been fully developed. For this purpose, this master thesis concentrates on developing a procedure for testing the performance of cutting fluid in reaming and its application to MQL.