AbstractsEngineering

Obrobitelnost kompresních kol z titanových slitin

by Faustin Pepin
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: asociativita; obrabeni slinit titanu; CAD/CAM aplikace; parametrizovany CAD model; vysoko rychlostni obrabeni; Associativity; machining titanium-alloys; CAD/CAM process; parameterized CAD model; high speed machining.
Record ID: 1097679
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5697


Abstract

Nespornou vyhodou počítačem podporované výroby (CAM) je výrazná časová úspora při přípravě obráběcího programu. Asociativita je jedním z řešení, její místo v rámci přípravy výrobku se nachází mezi hlavní konstrukcí a technologií podniku. Pro studium asociativity byl použity CAD/CAM modely kompresoru, který díky své komplexní geomtrii posloužil jaky dobrý příklad. Tato práce se podtrhuje omezené možnosti asociativity, především pokud jde o realizaci obráběcího programu pro součást tvořenou více prvky. Dále v této studii budou prezentovány jisté možnosti zlepšení procesu. Studie asociativity v této práci je zaměřena především na obrábění, tedy její aplikace jsou využívány zejména ve oborech jako je automobilový průmysl, letectví, kosmický průmysl či stavebnictví. Kompresor studovaný v této práci je vyroben ze slitiny titanu Ti-6Al-4V a jedná se o součást využívanou v kosmickém průmyslu. Jelikož se jsou jeho rozměry velmi malé, jsou pro jeho obrábění nezbytné velmi přesné nástroje a vysoké řezné rychlosti. Tato práce představuje odlišné strategie obrábění navrhnuté pro výrobu kompresoru, společně s analýzou výsledků. Po počáteční přípravě výroby následují dvě hlavní etpy : editace programu v CATII V5 a jeho ověření v NCSimul8.; Being able to make one CAD/CAM process for a range of product would reduce grammatically the machining preparations. This project went through the study of this concept called “associativity”. The document presents the applications of this concept and its limits. There is a second goal to this project dealing with the machining of small compression titanium alloy wheels for aerospace industry. This report presents the machining strategy, chosen cutting conditions and the results of machining operations. The study of the associativity in this document is led on the compression wheel with it complex shapes. It is a great support for tests on the associativity for all kind of machining supply using CAD/CAM processes. The range of applications is as wide as could be a CAD/CAM process for machining operations. And it covers industry sectors like Aeronautical, Aerospace and Automobile industries.