AbstractsEngineering

Analýza vysoceproduktivního vystružování

by Irina Gashkova
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: technologie vysoceproduktivního vystružování; austenitická ocel; vystružovací hlavice; řezná rychlost; posuv; tlačná síla; krouticí moment; drsnost obrobeného povrchu; tvar třísky; reaming; cermet; stainless steel; cutting speed; feed; thrust force; torque moment; surface roughness; chip formation
Record ID: 1097678
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4229


Abstract

Diplomová práce se zabývá analýzou technologie vysoceproduktivního vystružování. V rámci práce byly provedeny testy vystružování za různých technologických podmínek (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) na materiálu austenitické oceli DIN 1.4404 při použití vystružovací hlavicí MT3. Jednotlivé operace vystružování byly porovnány z hlediska parametrů jako tlačná síla, krouticí moment, výsledná drsnost obrobeného povrchu a dále z hlediska tvaru třísky. Následně byly vypočítány průměrné hodnoty a směrodatná odchylka naměřených parametrů. Dále bylo provedeno porovnání pomocí diagramů. Výsledky ukazují lepší kvalitu, nižší drsnost povrchu (Ra 0,37 µm) a méně zdeformovanou třísku při pomalejších řezných rychlostech (40 m/min) a menším posuvu na otáčku (0,2 mm). Výsledky také ukazují nárůst tlačné síly a krouticího momentu za uvedených technologických podmínek. Při zvyšující se řezné rychlosti vystružování tyto silové účinky klesají.; This master thesis deals with the analysis of high productive reaming technology. Reaming tests were carried out at different cutting parameters (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) on austenitic stainless steel DIN 1.4404, using cermet reamer head MT3. Individual reaming operations were compared with respect to the values of estimating parameters such as thrust force, torque moment, surface roughness and type of chip formation. The average values and standard deviations of cutting parameters were calculated. The relations between analysed variables and cutting data were revealed. Diagrams of these relations were constructed as well as the equations were quantified. Results show that reaming operations at lower cutting speed (40 m/min) and low feed per revolution (0.2 mm) give a better quality of surface roughness (Ra=0.37µm) and more compressed chip. Also the results show that with the increasing of feed thrust force and torque moment are increasing but with the increasing of cutting speed thrust force and torque moment are reduced.