AbstractsCommunication

Projekt Pretrigger

by David Veverka
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Tlakový senzor; Technologie Bluetooth; Bezdrátová komunikace; Gazell; RFduino; Průtokový senzor; ; Pressure sensor; Bluetooth technology; Wireless communication; Gazell; RFduino; Flow sensor
Record ID: 1097675
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/40251


Abstract

Práce se zabývá návrhem stabilního a rychlého bezdrátového spojení mezi dvěma body. K vytvoření tohoto spojení bude použita technologie Bluetooth a nebo její moderní alternativy vzhledem k tomu, že tato technologie již byla v daném pracovním prostředí testována a byla prokázána její stabilita. V této práci a v navazující diplomové práci budou diskutovány výsledky časových analýz zvolených senzorů, komunikace mezi senzorem a zvoleným mikrokontrolerem a nakonec návrh kompletního řešení, na jehož základě bude vytvořen funkční prototyp požadovaného zařízení.; This work deals with design of stable and fast wireless connection between two endpoints. To realize this connection Bluetooth technology or its modern alternatives is used because of the fact that this technology has already been tested in the desired environment. In this work and the following diploma thesis the results of timing analysis of the chosen sensors will be discussed as well as communication between sensor and a chosen microcontroler and in the end a complete solution will be designed in order to create a functional prototype of the desired appliance.