AbstractsBiology & Animal Science

Vliv použitého testovacího organismu (sladkovodní řasy) na testování akutní toxicity mikrometodou

by Kateřina Halatová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Ekotoxikologie; testy ekotoxicity; mikrotest; řasové testy toxicity; Ecotoxicology; tests of ecotoxicity; microtests; algal toxicity testing
Record ID: 1097670
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12808


Abstract

Určení vlivu volby zkušebního organismu na výsledek stanovení toxických účinků. Porovnání výsledků stanovení akutní toxicity mikrometodou při použití 5 různých druhů sladkovodních řas (podle TNV 75 7741), vyhodnocení rozdílů v citlivosti použitých druhů, optimalizace metodických postupů.; Evaluation of the choice of test organism on the outcome of the determination of toxic effects. Comparing the results of the determination of acute toxicity microassay by using 4 different species of freshwater algae (TNV 75 7741), assessment of differences in the sensitivity of the species, methodology optimization.