AbstractsComputer Science

Design and implementation of control software libraries for fiber characterization

by Ladislav Podivín
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: haptic device; počítačové vidění; real-time operační systém; řídicí systém; haptic device; machine vision; real-time operating system; control system
Record ID: 1097666
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15515


Abstract

Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou konkrétních softwarových modulů, které jsou částí distribuovaného řídícího systému CoSMic. Tento systém je určen pro řízení speciálního zařízení pro charakterizaci papírových vláken. Prvním vyvinutým modulem je HapticFiber, ten má poskytovat rozhraní mezi řídícím systémem a speciálním vstupním zařízením - haptic device. Druhým modulem je ViCo, jehož účelem je poskytnout softwarovou obálku pro uživatelem definovaný algoritmus zpracovaní obrazu. Tento modul musí být připraven splnit určitá časová omezení, proto je nutné, aby běžel v rámci operačním systému reálného času.; This thesis deals with the design and the implementation of two software libraries (often referred as modules in the following text). The modules are parts of the distributed control system CoSMic, which is meant to control a special hardware platform for paper fiber characterization. The first of the two modules is HapticFiber - module to provide an interface between the control system and a haptic input device. The second one is ViCo - module to create a software envelop to hold a user defined image processing algorithm. This module must be ready to fulfill certain time restrictions, that is why it needs to be run on a real-time operating system.