AbstractsEngineering

Návrh konstrukce a výroba prototypové sestavy čtyřválcového řadového motoru pomocí technologie Rapid Prototyping

by Raduan Al-Kheir
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Produktový vývoj; Aditivní výroba; Rapid Prototyping; Fused Deposition Modeling; čtyřválcový řadový motor; 3D modelování.; Product Development; Additive Manufacturing; Rapid Prototyping; Fused Deposition Modeling; inline-four engine; 3D modeling.
Record ID: 1097665
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27434


Abstract

Bakalářská práce se zabývá tématem prototypování a tvorbou 3D modelu jako součásti procesu produktového vývoje. Prototypový model motoru je konstruován s využitím parametrické aplikace CATIA v5 a vyroben s použitím aditivní výrobní technologie– metoda Fused Deposition Modeling. Teoretická část práce se věnuje problematice produktového vývoje, aditivní výroby a řadou konstrukčních a funkčních charakteristik motoru. Praktická část práce pak popisuje proces návrhu a výroby prototypového modelu motoru. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením navržené sestavy.; The bachelor’s thesis focuses on the topic of prototyping and 3D model–making as a part of the product development process. The model is designed with the use of CATIA v5 parametric application and it is manufactured with the use of Additive Manufacturing technology–Fused Deposition Modeling. The theoretical part of the thesis addresses the topic of Product Development, Additive Manufacturing technology as well a number of engine design and functional characteristics. The experimental part of the work then describes the process of designing and manufacturing of the engine model. The work is concluded with a techno-economic evaluation of the designed assembly.