AbstractsBusiness Management & Administration

Financování projektu z fondů EU

by Jiří Veselý
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Projekt; fond; rozpočet; žádost; aktivita; Evropský sociální fond; způsobilé náklady; státní rozpočet; operační program; Project; fund; budget; application; activity; European Social Fund; eligible costs; state budget; operational programme
Record ID: 1097655
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8090


Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření projektové žádosti pro organizaci AIESEC Česká republika, která odpovídá požadavkům na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.; The diploma thesis focuses on creating of a project documentation for organization AIESEC Czech Republic that is in compliance with requirements of the European Union to use financial resources from European funds.