AbstractsLaw & Legal Studies

Návrh stabilizátoru automobilu

by Tomáš Macháček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: podvozek; stabilizátor; břit; úhel klopení; torzní tuhost; klopná tuhost; zdvih kola; chassis; anti-roll bar; blade; roll angle; torsion stiffness; roll stiffness; wheel travel
Record ID: 1097631
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27657


Abstract

Tato diplomová práce je zaměřená na stabilizátory u podvozku aut. První část popisuje všeobecné znalosti vlivu naklonění karosérie na jizdní vlastnosti auta a možnosti konstrukčních řešení používaných v praxi. Dále jsou v této části uvedeny nevýhody použití stabilizátoru a jejich náhrady. Nasledující téma se zaměřuje na soutěž Formule Student a její všeobecná pravidla. Hlavní částí této práce je analýza stabilizátoru Formule Ford, na kterou v poslední části této práce navazuje analýza předního a zadního stabilizátoru Formule Student. Byly vytvořené kompletní MBS modely pro přední a zadní zavěšení včetně stabilizátoru. Díky těmto modelům bylo možné provést výpočty klopných tuhostí a pevnostní výpočty. Z těchto výpočtů bylo možné určit vhodné nastavení stabilizátoru. Všechny modely mohou být dále použitelné pro analýzu jízdních vlastností příslušného vozidla.; This master’s thesis deals with the chassis part namely stabilizer. The first part is focused on a general knowledge specifically suspension effect on cornering and possible design solutions used in practice. Disadvantages of using anti-roll bars and its replacements also belong to this section. The second part deals with the Formula Student competition and its general rules. Other part of this thesis is focused on the analyses of Formula Ford anti-roll bars. The last part is intended for analyzing front and rear stabilizer of Formula Student vehicle. There were created complete MBS models for both front and rear suspension system including anti-roll bars, which could carry out the calculations of roll stiffness and structural stress analyses. It was further specified the required settings for stabilizers. These models can also serve for analyses of vehicle driveability.