AbstractsBusiness Management & Administration

Využití prostředků umělé inteligence při řízení rizik

by Erik Zitterbart
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Risk Management; Umělá inteligence; analýza rizik; umělé neuronové sítě.; Risk Management; Artificial Intelligence; Risk Analysis; Artificial Neural Network.
Record ID: 1097618
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15086


Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou použití umělé inteligence v managementu rizik v kontextu malé výrobní společnosti Princ parket. Práce představuje společnost a přináší analýzu rizik, která vede k rozhodnutí zaměřit se na riziko poškození dobrého jména z důvodu produkce vadných výrobků. Jejím výsledkem je poskytnutí vyvinutých nástrojů RETUNN využívající metod Neuronových sítí, které umožňují predikci rizika a následnou implementaci opatření na snížení tohoto rizika.; The master’s thesis focuses on the use of Artificial Intelligence in Risk Management in context of small manufacturing company Princ parket. The thesis introduces the company and examines Risk Analysis that leads to decision focus to risk of spoilages harming excellent company’s reputation. Contribution of the thesis is to provide designed RETUNN tools using Neural Network methods that enable risk estimation and further implementation of risk mitigation.