AbstractsEngineering

Spojité a diskrétní řízení vozidla.

by Lucie Najvarová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Řízení vozidla; číslicové řízení; automatizace; Laplaceova transformace; Z-transformace; spojité řízení; diskrétní řízení; regulátor; stabilita.; Attitude control; digital control; control system; Laplace transformation; Z-transformation; continuous control; discrete control; controller; stability.
Record ID: 1097614
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/16381


Abstract

Kontrola řízení vozidla se stala významným problémem v automatizačních aplikacích v automobilovém průmyslu. Ta se stala reálnou díky zavedení různých "by-wire" subsystémů, jako je např. "steer-by-wire," "break-by-wire," atd. Tyto subsystémy reprezentují elektronické ekvivalenty již existujících mechanických a hydraulických subsystémů. Především pak může být zavedeno číslicové řízení, určené na základě vzorkování dynamiky vozidla. Výhodou periodického snímání vstupních veličin je vyvarování se určitých poruch spojitého řízení.; Attitude vehicle control has become an important problem in automotive control applications. Such a control is made possible thanks to the introduction of various "by-wire" subsystems, such as steer-by-wire, break-by-wire, etc. These represent the electronic equivalent of existing mechanical and hydraulic subsystems. In particular, digital controls determined on the basis of the vehicle sampled dynamics can be determined. The advantage of determining a digital control is the avoidance of performance deterioration of the continuous control law when implemented with zero order holders.