AbstractsBusiness Management & Administration

Podnikatelský plán vybrané firmy

by Jan Sedláček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: podnikatelský plán; strategie; organizační struktura; analýzy; business plan; strategies; organizational structure; analysis
Record ID: 1097613
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6608


Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu nově založené firmy v oblasti podnikání znalectví, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a BOZP a PO. V práci je obsaženo shrnutí teoretických poznatků k problematice řízení malého podniku, podnikání ve službách a tvorbě podnikatelského plánu. Navržený podnikatelský plán obsahuje interní a externí analýzy a konkrétní podnikatelský plán pro budoucí směřování firmy.; The aim of the diploma thesis is to propose a business plan for a start-up company providing expertise for legal purposes, authorized inspection and engineering services as well as occupational health and safety and fire protection expertise. The thesis includes a summary of the theoretical background concerning small enterprise management, business activities in the services sector and the design of business plans. The proposed business plan includes analyses of the internal and external situations and a specific road map to guide the future steps of the future.