AbstractsBusiness Management & Administration

NPS analýza loajality zákazníků a návrhy na její posílení

by Martin Klvaňa
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Zákazník; loajalita; spokojenost; marketingový výzkum; růst; dotazník; Net Promoter Score; Customer; loyalty; satisfaction; marketing research; growth; questionnaire; Net Promoter Score
Record ID: 1097612
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/41


Abstract

Tato diplomová práce je zaměřená na možnosti posílení loajality zákazníků společnosti Atlas Copco Compressor Technique. Teoretická část objasňuje pojmy jako marketingový výzkum, dotazník, zákazník či loajalita. Závěr první části je věnován modelu Net Promoter Score, programu, který je také použit k vypracování samotné analýzy součastné spokojenosti a loajality zákazníků. Výsledky z této analýzy spolu s pozorováním, které autor v podniku provedl, slouží v závěrečné části práce k návrhům, které by měly mít za následek zvýšení počtu loajálních zákazníků této společnosti.; This master thesis is focused on possibilities how to strengthen customer loyalty in the company Atlas Copco Compressor Technique. The theoretical part clarifies terms such as marketing research, questionnaire, customer or loyalty. On a later stage it explains the Net Promoter Score, a customer loyalty metric which is also used to conduct the analysis of current customer satisfaction and loyalty itself. Based on the analysis as well as observations from the company gives the author proposals that should result in more loyal customers.