AbstractsBiology & Animal Science

Výpočtové modelování laboratorního hořáku programem FLUENT

by Jakub Broukal
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Spalování metanu ve vzduchu; volná tryska; modely turbulence; chemické modely; difusní plamen; reakční mechanismy; Methane-air combustion; free jet; turbulence models; chemical models; diffusion flame; reaction mechanism
Record ID: 1097609
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11363


Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání různých turbulentních a chemických modelů na příkladu volné metanové trysky ústící do vzduchu. Nejprve je uveden teoretický úvod k modelům, následován CFD (Ansys Fluent) simulacemi plamene pomocí vybraných modelů. Jako součást práce je provedeno a vyhodnoceno experimentální měření. V závěru jsou experimentální výsledky porovnány s nasimulovanými daty.; This thesis focuses on comparing various turbulence and chemical models on an exemplar free methane jet issuing into air. First, a theoretical overview of the models is presented followed by CFD (Ansys Fluent) simulations of the flame using the chosen models. As a part of the thesis an experimental measurement is performed and evaluated. Finally, both spectrometric results and Fluent-predicted data are compared.