AbstractsPhysics

Simulace přímého pohonu větrné turbíny s výkonem 660kW.

by Jiří Hála
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: stavba větrné elektrárny; přenosové sítě; topologie větrných elektráren; větrná farma; výkonový měnič; synchronní generátor s permanentnímy magnety; přímo poháněné turbíny; koeficient výkonu; wind turbine state of art; cable networks; wind turbine topology; wind farm; power electronic converter; synchronous generator with permanent magnets; direct drive system; power coefficient
Record ID: 1097608
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/9770


Abstract

V tomto projektu jsou popsány základy problematiky větrných elektráren. V první řadě práce zmiňuje ekomonické aspekty, vývoj větrné energetiky v minulosti a pravděpodobný vývoj v příští generaci, stavbu a možné topologie větrných elektráren. Dále je ukázána konstrukce větrné elektrárny, integrace větrvých parků do distribuční sítě a ostrovní sítě a související ekonomické aspekty. Dále jsou zmíněny způsoby řízení, kvality elektrické energie a bezpečnosti. V následující části, je provedena simulace moderní přímo poháněné turbíny o výkonu 660kW a řešení koeficientu výkonu. Pro tuto simulaci byl použitý systém s pomaloběžným synchronním generátorem s permanentnímy magnety. Chování a výsledky simulace větrné elektrárny jsou popsány v závěrečné části této práce.; In this project, there are described wind turbine basics. Firstly, there are mentioned the ecomomical aspects, the progress of wind energy in the past and in the next decade, the state of art and possible wind turbine topologies. Below, is shown wind turbine construction architecture, integration to the wind parks and their integration into cable networks and the insular networks with related power electronics. Next, there are mentioned ways of controlling, power quality and safety. In the following part, this project deals with simulation of modern direct drive turbine with power 660kW and the calculation of power coefficient. For this simulation, it was used the system with low-speed synchronnous generator with permanent magnets. The behaviour and the evaluation of the wind turbine are described at the end of this project.