AbstractsBiology & Animal Science

Návrh a optimalizace metody experimentálního studia uvolňování huminových látek z gelových aplikačních forem.

by Veronika Palanová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: huminové látky; hydrogel; difúzia; Francova cela; uvoľňovanie aktívnych látok; humic substances; hydrogel; diffusion; Franz´s cell; drug release
Record ID: 1097605
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31462


Abstract

Hlavnou náplňou bakalárskej práce bolo navrhnúť a optimalizovať metódu experimentálneho štúdia uvoľňovania huminovej látky z gelových matríc, ktoré boli vytvorené pomocou bežných kozmetických a farmaceutických zahusťujúcich látok. Pre štúdium uvoľňovania tejto aktívnej látky bola zvolená difúzna aparatúra vo vertikálnom usporiadaní, tzv. Francova cela. Výluhy gelových vzoriek boli podrobené spektrofotometrickým meraniam. Vzniklé interakcie medzi roztokmi lignohumátu a rôznych typov zahusťujúcich látok boli experimentálne stanovené. Celý proces optimalizácie metódy pre uvoľňovanie huminovej látky z gelových foriem bol diskutovaný.; The bachelor´s thesis focuses on the optimalization of a method of experimental study on a release of the humic substance as an active agent from the hydrogel matrix formed by using different thickening agents. The utilization of vertical diffusion cell, so called Franz´s cell, was tested in order to examine the gel samples. All the samples had also been analyzed by spectrophotometric measurements. The interactions between the lignohumate solutions and the thickeners were determined. The optimalization of the release processes within the gel samples was discussed.