AbstractsBiology & Animal Science

Implementace systému vidění pro robota Bioloid

by József Ropog
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: humanoid robot; Bioloid stavebnice; systém vidění; dálkové ovládání; bezdrátová komunikace; humanoid robot; Bioloid kit; vision system; remote control; wireless communication
Record ID: 1097603
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/160


Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému vidění na dvounohý humanoid robot ze stavebnice Bioloid. Systém vidění je složen z bezdrátové kamery, která je namontovaná na robotovi a z řídícího počítače. Cílem této práce bylo zkonstruovat a oživit humanoidního robota, vytvořit systém vidění a bezdrátový komunikační systém. V centru je robot, který pomocí bezdrátové komunikace současně odesílá i přijímá údaje. Tento systém nabízí skvělé schopnosti na další rozšíření.; This bachelor's thesis deals with vision system implementation on bipedal humanoid robot made of the Bioloid assembly kit. The vision system is composed of a wireless camera, mounted on the robot and the controlling computer. The goal of this work was to construct and vitalize the humanoid robot, to establish the vision system and to create a wireless communication system. The center of this system is the robot, which wirelessly sends and receives data simultaneously. This system offers great capabilities for further expansions.