AbstractsEngineering

Mazání a návrh dynamicky zatížených kluzných ložisek kompresorů

by Tomáš Sikora
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: návrh kluzných ložisek; mazání; kompresor; tok maziva; minimální tloušťka filmu; ztráty; Journal bearing design; lubrication; compressor; bearing lubricant flow; minimum oil film thickness; power losses
Record ID: 1097598
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/17780


Abstract

Tato diplomová práce pojednává o návrhu ložisek kompresoru. Za tímto účelem byl zakoupen speciální program JDynamic. Tento software poskytuje cenný přínos při navrhování kluzných ložisek a s tím spojených problémů. Programové výsledky reálného kompresoru jsou obsaženy v parametrické studii. Byl proveden test reálného kompresru. Modifikace kluzných ložisek byly zaměřeny na snížení ztrát.; This master thesis is dealing with journal bearing design of the compressor. For this purpose a special programme was purchased called JDynamic. This software provides a valuable asset to the journal bearing design problems. Programme results of the real compressor were written into parametric study. Test of real compressor measurement was carried out. Modification of the journal bearings was focused on lowering power losses.