AbstractsCommunication

Uživatelsky přívětivé dotykové grafické rozhraní pro existující simulační hardware AS-Interface

by Jan Husar
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: AS-Interface; topologie; komunikace; profily; FTZ AS-Interface Slave Simulator; GEMstudion; dotykový display; STK 480272C; graficky design; FPGA; VHDL; uživatelsky-přívětivý; AS-Interface; topology; communication; profiles; FTZ AS-Interface Slave Simulator; GEMstudio; touch screen; STK 480272C; graphic design; FPGA; VHDL; user-friendly
Record ID: 1097592
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31151


Abstract

Práce uvádí základní informace o průmyslové sběrnici AS-Interface a popisuje její funkce. Dále se zabývá rozšířením stávajícího FTZ AS-Interface Slave Simulátoru o dotykový display, který značně usnadní ovládání tohoto simulačního nástroje. Je zde nastíněn návrh a řešení uživatelského dotykového rozhraní k tomuto simulátoru s použitím Amulet LCD modulu STK 480272C. Vývoj tohoto rozhraní je proveden pomocí GEMstudia, softwaru firmy Amulet Technologies a grafických programů. Dále tato studie pojednává o softwarové úpravě FTZ AS-i Slave Smilulátoru. Jedná se o úpravu řídícího FPGA v jazyce VHDL zajišťující komunikaci s dotykovým displejem. Poslední kapitola se týká problematiky spojené s návrhem uživatelsky přívětivé aplikace.; This master’s thesis deals with fundamental principles of the industrial bus AS- Interface as well as with an extension of the FTZ AS-Interface Slave Simulator by touch panel which makes it incomparably easy to control this device. Progress and solution of the touch communication interface for this Slave Simulator have been sketched out by using Amulet LCD module STK-480272C. The design of this communication interface has been created by GEMstudio, software of Amulet Technologies and graphics programs. Further this study deals with software adjustment of FTZ AS-i Slave Simulator. The modification of controlling FPGA in VHDL programming language has been described which ensures the communication with the touch screen. Last chapter deals with questions concerning a user-friendly design of the application.