AbstractsBusiness Management & Administration

Business Intelligence řešení pro společnost 1188

by Jan Kříž
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Business Intelligence; Cloud technologie; ETL; Reporting; Data modelování; Projektová administrace; Data mining; LDM; Business Intelligence; Cloud technology; ETL; Reporting; Data modeling; Project administration; Data mining; LDM
Record ID: 1097589
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39466


Abstract

Cílem této diplomové práce je vytvoření Business Intelligence řešení pro společnost 1188. Na základě výsledného Business Intelligence řešení bude umožněno managementu společnosti vykonávat přesnější rozhodnutí, která se budou shodovat se strategií společnosti.; This master thesis has been written as a final report in the master degree program of Information Management at the Brno University of Technology. The aim of this master thesis was creating Business Intelligence solution for company 1188. On the basis of BI solution, management will be able to make better and smarter decisions in connection with company strategy.