AbstractsBiology & Animal Science

Dvouohnisková FCS ve výzkumu koloidů

by Romana Chovancová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Kyselina hyaluronová; dvouohnisková fluorescenční korelační spektroskopie; absolutní difúzní koeficient; fluorescenčně značený hyaluronan; biopolymery; koloidní roztoky.; Hyaluronic acid; dual-focus fluorescence correlation spectroscopy; absolute diffusion coefficient; fluorescently labelled hyaluronan; biopolymers; colloid solutions.
Record ID: 1097587
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/38468


Abstract

Tato práce se zabývá studiem fluorescenčně značeného hyaluronanu, konkrétně rhodaminylamino hyaluronátu sodného (Hya-Rh, 40 kDa), pomocí dvouohniskové fluorescenční korelační spektroskopie (2f-FCS). Nejdříve byla prostudována literatura týkající se využití FCS techniky v koloidní chemii a při studiu polymerů, přičemž následně byly shrnuty veškeré poznatky o využití 2f-FCS metody. Na základě prvotních měření byl zjištěn vhodný postup přípravy a způsob uchovávání vzorku Hya-Rh používaném pro následující experimenty. Záhy byly prostudovány možné vlivy koncentrace Hya-Rh na jeho difúzní charakteristiky jak ve vodě, tak ve fyziologickém roztoku. Následně bylo studováno chování Hya-Rh a vliv koncentrace solí alkalických kovů ve vodných roztocích těchto solí a fluorescenčně značeného hyaluronanu. Poté bylo sledováno chování Hya-Rh v závislosti na koncentraci velmi nízkomolekulárního hyaluronanu (VLMW HA, 404 kDa) v čisté vodě i ve fyziologickém roztoku, přičemž získané výsledky byly mezi sebou porovnány. Nakonec bylo využití 2f-FCS metody celkově zhodnoceno a popsáno z hlediska studia chování fluorescenčně značeného hyaluronanu v roztocích.; This thesis deals with study of fluorescently labelled sodium rhodaminylamino hyaluronate (Hya-Rh, 40 kDa) by dual-focus fluorescence correlation spectroscopy (2f-FCS). At first, the overview of research was focused on use of the technique of FCS in colloidal chemistry and polymers, and then the utilisation overview of 2f-FCS method was summarised. At second, the most suitable model of preparation and storage of Hya-Rh solution for experiments was found on the basis of previous measurements. At third, the possibility of determining the diffusion characteristics of fluorescently labelled hyaluronan was verified as well as the influence of physiological environment and concentration of Hya-Rh on these characteristics. Subsequently, the influence of alkali metal ions on these characteristics was determined by measuring of diffusion coefficient values of Hya-Rh in presence of various concentrations of the alkali metal ions. Afterwards, the behaviour of Hya-Rh polymer molecules was studied in dependence on increasing concentration of very low molecular weight hyaluronan (VLMW HA, 404 kDa) in aqueous and physiological solutions. Finally, the evaluation and validation of use of 2f-FCS method for studying of fluorescently labelled hyaluronan solutions was described.